pomocny vypocet ceny pro ploter
delka papiru (mm):
pokryti :

vysledek: kc